ŞARTNAME

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR

6. ULUSALARARASI YEŞİL KAMERA

ÜNİVERSİTELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

1. AMAÇ

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre tüm dünya için hayati bir konuma ulaşmıştır. Çevre sorunlarının gerek ulusal gerekse evrensel boyutlarının görülmesi, bu sorunlara kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin sağlanması gerekliliği, çevre konusunu öncelikli kılmaktadır.   

5. Ulusalararası Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması, tüm dünya üniversite gençliğini günümüzün en önemli alanlarından biri olan 'çevre' konusunda bilinçlendirerek, toplumsal farkındalığı pekiştirmeyi amaçlamaktadır.                              

2. ORGANİZASYON

2.1 Ulusalararası Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması (Bundan böyle Yarışma olarak anılacaktır) GRUP E YAYINCILIK DAN. TUR. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle Grup E olarak anılacaktır) tarafından organize edilmektedir.

2.2 Yarışma sürecinin yürütülmesi için bir Organizasyon Komitesi oluşturulmuştur. Yarışmanın yürütülmesi, gerekli altyapının kurulması ve yarışma sekreteryasının kontrolü Organizasyon Komitesi'nin sorumluluğundadır.  Organizasyon Komitesi yarışmanın yürütülmesiyle ilgili kararlar alabilir, değişiklikler yapabilir. Organizasyon Komitesi; Türkay Özgür (Başkan), Şenol Baştakar ve Aslı Atik tarafından oluşmuştur.

2.3 Yarışmacı kısa filmlerin değerlendirilmesi, 10. Madde’de listelenen Jüri tarafından yapılacak ve kazananlar 2015 tarihinde ilan edilecektir.

3. KATILIM KOŞULLARI

3.1 Yarışma; Tüm dünya üniversitelerinde veya yüksek okullarında öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır. Yarışmaya katılım için herhangi bir uyruk veya vatandaşlık şartı aranmaz.

3.2 Yarışmaya madde 3.1’deki koşullara haiz, üniversitelerin fakülte, yüksek okul, enstitü ve bölümlerinin önlisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri katılabilir.

3.3 Öğrenciler yarışmaya, bağlı oldukları üniversiteyi temsilen katılacaklardır. Bu nedenle başvuruların, üniversite yönetiminin onayını gösteren belgeyle yapılması gerekmektedir.

3.4 Yarışmaya katılacak gruplar, en az 4 öğrenciden oluşturulmalıdır.

3.5 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3.6 Yarışma ile ilgili hertürlü yazışma ve/veya dökümanda kullanılacak dil Türkçe ve/veya İngilizcedir.

3.7 Yarışma ile ilgili tüm gönderimler 2015 YEŞİL KAMERA Organizasyon Komitesi’nin aşağıda belirtilen adresine yapılmalıdır. Yarışma ile ilgili tüm duyurular Yarışmanın www.yesilkamera.com internet sitesinde yapılır.    

Organizasyon Komitesi adresi : İnönü Cad. No:85/12 Erenköy, Kadıköy-İstanbul-TURKEY

Organizasyon Komitesi irtibat telefonu : +90 216 360 46 36 / +90 216 360 43 33

Organizasyon Komitesi irtibat maili: info@grupe.com.tr

Yarışma resmi internet sitesi: www.yesilkamera.com

3.8 5.Ulusalararası Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması'na: Grup E Yayıncılık Danışmanlık Organizasyon Turizm Ticaret Limited Şirketi veya bünyesindeki yayınlar tarafından organize edilen daha önceki yarışmalara veya üçüncü kişi/kuruluşlarca düzenlenmiş olan yarışmalara katılmış olan eserler ve bir yarışma kapsamında olmaksızın kamuya açık herhangi bir ortamda ödül kazananlar resmi olarak açıklanmadan önce paylaşılmış olan eserler katılamaz. Katılımcıların eserlerini bu yarışmaya özgü olarak meydana getirmeleri gerekmektedir. Bu madde hükmüne aykırılığın tespiti halinde, ödül kazanmış olan grup Organizasyon Komitesi'nin yazılı talebi üzerine, Organizasyondan ve bu yarışma dolayısıyla ödül kazandığı 3. kişi ve kuruluşlardan teslim almış olduğu tüm ödülleri (heykelcik, para ödülü, mansiyon vb.) derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül almış olsun/olmasın bu bent hükmüne aykırı davranan grup 5.000,00- (beşbin) USD cezai tazminat ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Yarışmaya Grup E çalışanları, Organizasyon Komitesi ve Juri üyeleri ve bunların  birinci derece yakınları katılamaz.

4. KATILIM ŞEKLİ

4.1 Yarışmaya katılmak için ilk olarak başvuru belgesi doldurulup okul idaresi tarafından imzalatılarak öğrenci belgeleriyle birlikte en geç 31 MART 2015 günü saat 18.00‘e kadar Organizasyon Komitesi'nin adresine ulaştırılmalıdır.

4.2 Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 6 dakikayı geçmemelidir. Makul sınırlar içerisinde kalmak üzere, süre aşımları için Organizasyon Komitesi'nden yazılı olarak ek süre talep edilebilir. Ek sure taleplerinin değerlendirilmesi Organizasyon Komitesi’nin takdirindedir.

4.3 Filmler DVD ortamında on iki (12) ayrı kopya olarak gönderilir. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyaların her birinin içinde ve üzerinde filmin künyesinin açık bir şekilde belirtilmesi ve YEŞİL KAMERA logosunun başlangıç ve bitiş jeneriğinde bulunması gerekmektedir. YEŞİL KAMERA logosu buradan indirilebilir.

4.4 Yarışmaya katılacak eserler en düşük 720*576 boyutunda PAL yayın formatında DVD ortamında ve koruyucu bir zarf içinde teslim edilmelidir.

4.5 Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç 31 MART 2015 Tarihi'ne kadar Organizasyon Komitesi’nin aşağıdaki adresine;

a) Başvuru formunu,

b) Eserin madde 4.4’te belirtilen formatta 12 adet DVD kopyasını (VCD kabul edilmeyecektir),

c) Yapıtla ilgili sahnelerden en az 5 set fotoğrafı ile filme ait 50x70 cm ölçülerinde YEŞİL KAMERA logolu afiş çalışmasının bir adet basılı ve dijital ortamda kopyasını,    

d) Yönetmenin fotoğrafı ve kısa bir özgeçmişini,

e) Grupta yer alan öğrencilere ait öğrenci kimlik fotokopilerini,

teslim etmelidir. Belgelerin posta ya da kargo vb. yollarla gönderilmesi halinde meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi ve organizasyon şirketi sorumlu tutulamaz.  

DVD’ler üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı/soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

4.6 Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonuçları, Ekim 2015 Tarihi'nde kamuya açıklanır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ - TARİHLER

Grup E Yayıncılık tarafından organize edilen 5. Ulusalararası Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması'nın geniş katılımlı ödül töreni ülkemizde meydana gelen terör olayları nedeniyle iptal edilmiştir.

Yarışma Takvimi

02 Haziran 2014 - 31 MART 2015 Yarışma başvuru tarihi.

24 NİSAN 2015 Yarışmaya katılacak filmlerin son teslim tarihi.

04 EKİM 2015 Jüri değerlendirmesi.

10 EKİM 2015 Sonuçların açıklanması.

Organizasyon Komitesi’nin yarışma takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tarihlerde yapılacak değişiklikler resmi web sitesi olan http://www.yesilkamera.com adresinde yayınlanacaktır.  Jüri değerlendirmesi ödül töreninden önce hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.         

6. YARIŞMA TEMASI

6.1  "ÇEVRE FELAKETLERİ SINIR TANIMIYOR"

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, geri dönüşüm, su-atıksu, hava, küresel iklim değişikliği, enerji-yenilenebilirenerji...

7.ÖDÜLLER

7.1 Nakdi ödül miktarı, katılımcı grup içerisinde yer alan tüm katılımcılara eşit olarak paylaştırılır. Ödüle hak kazanan tüm öğrencilere ödemeler sadece dereceye girenlerin katıldığı ödül törenini takip eden (8 Aralık 2015) 120 iş günü içinde T.C. yasalarının öngördüğü şekilde;  yasal vergi, harç ve banka masraf kesintileri düşülerek öğrencilere bankalar aracılığıyla ödenir. Elden ödeme yapılmaz. Terör, olağanüstühal durumunda ödüle hak kazananların ödemeleri 8 Aralık 2015 ödül törenini takip eden bir yılı geçmeyecek şekilde ileri bir tarihe ertelenebilir. Ertelemeler nedeniyle Organizasyon sorumlu tutulamaz.

Ödüle hak kazanan grup üyelerinin ödül törenini takip eden 60 (altmış) işgünü içerisinde bireysel banka USD hesap numaralarını (IBAN) bankacılık kriterlerine uygun şekilde ve yazılı olarak Organizasyon Komitesi'ne bildirmeleri gerekmektedir. Verilen bilgilere ilişkin hertürlü sorumluluk yarışmacılara aittir. Verilen hatalı bilgiler neticesinde oluşacak kayıplardan organizasyon şirketi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

7.2 Organizasyon Komitesi 10 Ekim 2015 tarihinden önce yarışma sonuçlarını yarışmacılara açıklamak zorunda değildir. 

7.3 Dereceye giren grup içerisinde yer alan öğrencinin vefatı halinde ödülleri yasal mirasçılarına teslim edilir.  

7.4 Jüri değerlendirmesinde puanların eşit olması halinde Jüri Başkanı takdir hakkını kullanır.

Jüri değerlendirme kriterlerini Organizasyon Komitesi serbestçe belirler. Bir kategoride hiçbir film değerlendirme baraj puanını aşamazsa ya da o kategoride hiçbir katılımcı bulunmazsa Organizasyon Komitesi kategori ödülünü vermeme veya bir sonraki yıla devretme hakkına sahiptir. 

Yarışmada dereceye giren gruplardan herhangi birinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Organizasyon tarafından ödüllerin iadesi için gerekli hukuki süreç derhal başlatılır. Ödüllerin iadesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde jüri değerlendirmesinde takip eden en yüksek puanı alan grup bir üst dereceye yükseltilmez.

İade sürecinde doğabilecek hukuki ihtilafların yargıya taşınması halinde yargılama aşamasında meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.

7.5 Dereceye giren grup üyelerine verilecek para ödülleri üzerinde üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

7.6 Dereceye giren grup, ödül töreninde teslim edilen heykelciği, bağlı bulundukları üniversitenin rektörlüğüne teslim etmek üzere teslim alır. Para ödüllerinin alınabilmesi için söz konusu heykelciklerin rektörlük tarafından teslim alındığına dair belgenin organizasyon komitesine ibraz edilmesi zorunludur. 

7.7 Büyük Ödül 'Çevre Oskarı' olarak adlandırılır ve jüriden en fazla puanı alan filme verilir. Büyük ödülün miktarı 20.000 (yirmibin) USD'dır. İkincilik ödülü: 7.000 USD, Üçüncülük ödülü 5.000 USD, Dördüncülük Ödülü 3.000 USD, Jüri Özel Ödülü 2.000 USD, Mansiyon 750 USD, Afiş 1.'si 1000 USD, Afiş 2.'si 750 USD, Afiş 3.'sü 500 USD'dır. Organizasyon Komitesi gerekli hallerde ödül miktarlarını ve adetlerini ödül tarihine kadar yükseltme yoluna giderek değiştirebilir. Ödül miktarları 02 Haziran 2014 tarihinden sonraki duyurularda açıklanan miktardır.

7.8 Büyük ödül  ve diğer ödüllerin sahibine; ödülleri yasal vergiler ve banka gönderim kesintileri düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden ödenir.

8. TELİF HAKLARI

8.1 Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmaya gönderdikleri filmlerin senaryo, görüntü ve müziklerinin kendilerine ait olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan grup üyeleri müteselsilen sorumludur.

8.2 Bir başkasına ait görüntü ya da müzik eserinin kullanılması halinde, telif haklarıyla ilgili izinlerin alındığına dair belge ya da belgeler film ile birlikte Organizasyon Komitesi'ne ulaştırılmalıdır. Aksi hareket edenlerin gönderdiği filmler değerlendirme dışı tutulur. Ancak bu durum ödül töreni sonrası tespit edilirse Grup E her türlü hukuki başvuru ve dava haklarını saklı tutar. Grup E, telif haklarını ihlal eden eserlerden dolayı yükümlülük kabul etmez ve üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulamaz.   

8.3 Grup E bu yarışmaya katılan ve/veya ödüle değer bulduğu yapıtları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, DVD, CD, video vb. diğer ortamlarda yayımlayabilme, pazarlayabilme, çoğaltabilme  ve dağıtımını yapabilme gibi her türlü  hakkına sahiptir.

Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını organizatör şirkete devrettiklerini peşinen Kabul, beyan ve taahhüt ederler.  Grup E eserlerin tüm haklarını  3. kişilere devredebilir.

9. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

Bu Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır. Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ili Kadıköy yargı çevresi mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

10. JÜRİ HEYETİ:

Jüri heyeti aşağıda yer alan kişilerden oluşmaktadır. Jüri heyetinde sonradan meydana gelebilecek değişiklikler Organizasyon Komitesi'nin takdirindedir.

Jüri  alfabetik (soyadı) sırasına göre sıralanmıştır   

Mustafa Akalp / TÜMAKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı

Şenol Baştakâr / Gazeteci

Reis Çelik / Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı

Muhammet Saraç /  İZAYDAŞ Genel Müdürü

Kudret Sözer / Yönetmen

Rıfat Ünal Sayman / REC TÜRKİYE Direktörü

Leyla Şeker

Korhan Ul / LASDER Genel Sekreteri

Nebil Özgentürk / Araştırmacı, Gazeteci

Türkay Özgür / Yeşil Kamera Yürütme Kurulu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Recycling INDUSTRY Dergisi İmtiyaz Sahibi

Sema Öztürk /  SIEMENS Çevre Uzm.

Murat Tırpan / Okan Üniversitesi Sinema TelevizyonBölüm Başkanı / Sinema Yazarı

 

Bu Şartname yukarıda yer alan toplam 10 maddeden oluşmaktadır. 5. Ulusalararası Yeşilkamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması'na katılanlar bu şartnamede yeralan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini kabul eder.

TARİH:

İMZALAR:

TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Yeşil Kamera GRUP E' nin tescilli markasıdır.

watch free porn buy cheap viagra free online casino buy viagra online